©2015 PowerLion. All Rights Reserved.
產品型號 功率 電壓 額定頻率 光通量 額定色溫 演色性 壽命
PL-T8-5W-3K-ALL 5W 100/240V 50/60Hz ≥800lm F3000 ≥70 15000hrs以上
PL-T8-5W-3K-ALL 5W 100/240V 50/60Hz ≥800lm F3000 ≥70 15000hrs以上
PL-T8-10W-3K-ALL 10W 100/240V 50/60Hz ≥800lm F3000 ≥70 15000hrs以上
PL-T8-10W-6K-ALL 10W 100/240V 50/60Hz ≥900lm F6500 ≥70 15000hrs以上
PL-T8-15W-3K-ALL 15W 100/240V 50/60Hz ≥1800lm F3000 ≥70 15000hrs以上
PL-T8-15W-3K-ALL 15W 100/240V 50/60Hz ≥1800lm F3000 ≥70 15000hrs以上
PL-T8-20W-3K-ALL 20W 100/240V 50/60Hz ≥1800lm F3000 ≥70 15000hrs以上
PL-T8-20W-6K-ALL 20W 100/240V 50/60Hz ≥1900lm F6500 ≥70 15000hrs以上

金星照明 雄獅LED Power Lion 電話:04-24793966 傳真:04-24793965 E-mail:sales01@p1888.com.tw

40870 台中市南屯區環中路五段700之9號 No.700-9, Sec. 5, Huanzhong Rd., Nantun Dist., Taichung City 40870, Taiwan (R.O.C.)

網頁設計Design by Han Cheng.