©2015 PowerLion. All Rights Reserved.
產品型號 功率 電壓 光通量 額定色溫 額定色溫 尺寸
LR-35W-N3000-T-BAR-6K-ALL 35W 110/220V ≥3000lm 6000K ≥75 600*600*30mm
YD-10446-40W-T-BAR-6K-ALL 40W 110/220V ≥3600lm 6000K ≥75 600*600*30mm
類型 產品型號 功率 電壓 色溫 發光效率 發光角度 壽命 備註
戶外投光燈 PL-PJ-10W 10W 110/220V 3000K/6000K ≥70lm/W 150度 20000hrs以上 可加裝感應器
PL-PJ-20W 20W 110/220V 3000K/6000K ≥70lm/W 150度 20000hrs以上 可加裝感應器
PL-PJ-30W 30W 110/220V 3000K/6000K ≥70lm/W 150度 20000hrs以上 可加裝感應器
PL-PJ-50W 50W 110/220V 3000K/6000K ≥70lm/W 150度 20000hrs以上 可加裝感應器
PL-PJ-70W 70W 110/220V 3000K/6000K ≥70lm/W 150度 20000hrs以上  
PL-PJ-100W 100W 110/220V 3000K/6000K ≥70lm/W 150度 20000hrs以上  
PL-PJ-150W 150W 110/220V 3000K/6000K ≥70lm/W 150度 20000hrs以上  
PL-PJ-200W 200W 110/220V 3000K/6000K ≥70lm/W 150度 20000hrs以上  
類型 產品型號 功率 電壓 光通量 額定色溫 演色性 發光效率 尺寸

天井燈

日亞晶片/台製

PL-E40-100W-3K-W-ALL 100W 100/240V ≥9000lm 3000K ≥80 ≥90lm/W 319x308mm
PL-E40-100W-5K-W-ALL 100W 100/240V ≥10500lm 5000K ≥70 ≥105lm/W 319x308mm

金星照明 雄獅LED Power Lion 電話:04-24793966 傳真:04-24793965 E-mail:sales01@p1888.com.tw

40870 台中市南屯區環中路五段700之9號 No.700-9, Sec. 5, Huanzhong Rd., Nantun Dist., Taichung City 40870, Taiwan (R.O.C.)

網頁設計Design by Han Cheng.