©2015 PowerLion. All Rights Reserved.
類型 產品型號 功率 電壓 額定頻率 光通量 額定色溫 演色性 發光效率 崁入孔 壽命
3.5吋9W
可調動式投射崁燈
PL-SP-3.5IN-9W-3K-ALL 9W 100/240V 50/60Hz ≥750lm 3000K ≥70 ≥80lm/W 95mm 20000hrs以上
PL-SP-3.5IN-9W-6K-ALL 9W 100/240V 50/60Hz ≥750lm 6000K ≥70 ≥80lm/W 95mm 20000hrs以上

4吋9W崁燈

日亞晶片/台製

PL-4IN-9W-3K-ALL 9W 100/240V 50/60Hz ≥850lm 3000K ≥80 ≥80lm/W 95mm 20000hrs以上
PL-4IN-9W-6K-ALL 9W 100/240V 50/60Hz ≥850lm 6000K ≥80 ≥80lm/W 95mm 20000hrs以上
5吋10W崁燈 PL-5IN-10W-3K-ALL 10W 100/240V 50/60Hz ≥850lm 3000K ≥80 ≥80lm/W 120mm 20000hrs以上
PL-5IN-10W-6K-ALL 10W 100/240V 50/60Hz ≥850lm 6000K ≥80 ≥80lm/W 120mm 20000hrs以上
6吋12W崁燈 PL-6IN-12W-3K-ALL 12W 100/240V 50/60Hz ≥970lm 3000K ≥82 ≥75lm/W 150mm 12000hrs以上
PL-6IN-12W-4K-ALL 12W 100/240V 50/60Hz ≥1050lm 4000K ≥82 ≥80lm/W 150mm 12000hrs以上
PL-6IN-12W-6K-ALL 12W 100/240V 50/60Hz ≥1050lm 6000K ≥82 ≥80lm/W 150mm 12000hrs以上
類型 產品型號 功率 電壓 額定頻率 光通量 額定色溫 演色性 發光效率 壽命
12W小型吸頂燈 PL-TD-12W-3K-ALL-W 12W 85/265V 50/60Hz ≥900lm 3000K ≥70 ≥75lm/W 15000hrs以上
PL-TD-12W-6K-ALL-W 12W 85/265V 50/60Hz ≥1000lm 6000K ≥70 ≥85lm/W 15000hrs以上
9.5CM 5W
超薄導光板
PL-9.5CM-5W-3K-ALL 5W 85/265V 50/60Hz ≥320lm 3500K ≥80 ≥80lm/W 15000hrs以上
PL-9.5CM-5W-6K-ALL 5W 85/265V 50/60Hz ≥320lm 6500K ≥80 ≥80lm/W 15000hrs以上
15.5CM 12W
超薄導光板
PL-15.5CM-12W-3K-ALL 12W 85/265V 50/60Hz ≥970lm 3000K ≥80 ≥80lm/W 15000hrs以上
PL-15.5CM-12W-6K-ALL 12W 85/265V 50/60Hz ≥1050lm 6000K ≥80 ≥80lm/W 15000hrs以上

金星照明 雄獅LED Power Lion 電話:04-24793966 傳真:04-24793965 E-mail:sales01@p1888.com.tw

40870 台中市南屯區環中路五段700之9號 No.700-9, Sec. 5, Huanzhong Rd., Nantun Dist., Taichung City 40870, Taiwan (R.O.C.)

網頁設計Design by Han Cheng.